Holiadur Staff Prifysgol Abertawe ynglŷn â chefnogaeth i fyfyrwyr â phroblemau iechyd meddwl / Swansea University Staff questionnaire regarding support for students with mental health problems


Trwy ddewis 'next' rydych yn cadarnhau:

1. Rwy’n deall bod fy nghyfranogiad yn wirfoddol, ac fy mod yn rhydd i dynnu nôl o’r holiadur ar unrhyw adeg.

2. Rwy’n deall bod y wybodaeth sy’n cael ei gasglu yn mynd i gael ei gadw’n gyfrinachol, yn cael ei storio’n ddiogel, a bydd y wybodaeth sy’n cael ei ddefnyddio yn y Traethawd Hir yn cael ei anonimeiddio i sicrhau bod neb yn fy adnabod.

3. Rwy’n deall bod y wybodaeth rwy’n ei ddarparu yn mynd i gael ei astudio a’i ddadansoddi gan y myfyriwr sy’n ymchwilio a’r goruchwylydd academaidd.

 

By clicking 'next' you confirm:

1. I understand that my participation is voluntary, and that I am free to withdraw  from the questionnaire at any time.

2. I understand that the information collected from me will be kept strictly confidential, stored securely, and that any information that appears the Dissertation will be anonymised so that I cannot be recognised.

3. I understand that the information I provide will be looked at and analysed by the student researcher and the supervising academic.