Arolwg Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau 2015

Arolwg Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau 2015


Hoffai’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau wybod eich barn am ein gwasanaethau, a chroesawn eich sylwadau. Bydd eich ymatebion i’r cwestiynau canlynol yn ein helpu i wella’r gwasanaethau a ddarparwn. Rydym yn addo mai ychydig funudau'n unig y bydd yn cymryd i'w cwblhau. Os ydych yn fyfyriwr presennol, gallwch ddewis cael eich cynnwys mewn raffl i ennill hwdi Prifysgol Abertawe  ar ddiwedd yr arolwg!

Mae 15 o gwestiynau yn yr arolwg hwn.