Gofynion hyfforddi Iaith Gymraeg ymhlith staff Prifysgol Abertawe

Gofynion hyfforddi Iaith Gymraeg ymhlith staff Prifysgol Abertawe


Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad dwyieithog. Rydym yn annog ein staff a'n myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd yn y Brifysgol ac yn croesawu'r defnydd o'r iaith gan y cyhoedd. Gan ein bod bellach yn gweithio ar draws dau gampws, rydym yn casglu gwybodaeth am anghenion hyfforddi staff ar y ddau gampws er mwyn datblygu hyfforddiant iaith Gymraeg mewn cydweithrediad â Chanolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru