Gwasanaeth cyfieithu byr y Brifysgol

Gwasanaeth cyfieithu byr y Brifysgol


Effeithiolrwydd gwasanaeth cyfieithu byr allanol y Brifysgol (nid y gwasanaeth mewnol).

Mae'r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth cyfieithu byr i'w holl staff. Caiff ei ddarparu'n allanol gan gwmni Bla.

Mae'r Brifysgol yn pwysleisio bod y gwasanaeth cyfieithu byr hwn yn benodol ar gyfer ceisiadau am gyfieithiadau o ddim mwy na 60 gair.

Rydym yn ceisio adborth ar effeithiolrwydd y gwasanaeth cyfieithu byr allanol hwn (nid y gwasanaeth mewnol), ac yn gofyn ichi dreulio pum munud yn llenwi'r arolwg byr, di-enw hwn.

There are 13 questions in this survey.